Cấu trúc của Mail exchanger record

Một bản ghi cấu trúc của Mail exchanger record thông khả năng cao bao gồm hai thành phần chính: priority (ưu tiên) và mail server (máy chủ email).

Priority (Ưu tiên): Cấu trúc của Mail exchanger record mỗi MX Record được gán một số ưu tiên, có thể là một con số nguyên. Giá trị này quyết định đồ vật tự ưu tiên khi có phổ biến cấu trúc của Mail exchanger record tặng cùng một miền. Mức ưu tiên phải chăng nhất được ưu tiên cao nhất.

Mail Server (Máy chủ email): Đây là địa chỉ IP hoặc tên miền của máy chủ email chấp nhận thư. Khi một thư được gửi đến, hệ thống sẽ search MX Record với ưu tiên tốt nhất và gửi thư đến máy chủ tương ứng. Cấu trúc của Mail exchanger record

Tìm kiếm Mail exchanger record

Khi một người gửi muốn gửi thư đến một địa chỉ email, chương trình sẽ làm giai đoạn sau:

Query DNS: Hệ thống sẽ làm truy vấn DNS để tìm kiếm Mail exchanger record tặng miền của địa chỉ email nhận thư.

Priority Sorting: MX Record sẽ được sắp xếp theo ưu tiên từ tốt nhất đến cao nhất.

Gửi thư đến máy chủ: Thư sẽ được gửi đến máy chủ có ưu tiên phải chăng nhất. Nếu máy chủ này không thể nhận thư, kế hoạch sẽ thử máy chủ sở hữu ưu tiên cao hơn khi tìm kiếm Mail exchanger record. Tìm kiếm Mail exchanger record

5/5 - (1 bình chọn)

Cấu trúc Mail exchanger record - Bảo vệ MX record, quản lý tải và nâng cấp hiệu suất

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.vn)

Với hơn 5 năm kinh nghiệm Python, PHP 8 năm thực chiến trong quản lý website tư vấn giải pháp Seo google, Digital marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện làm giám đốc kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post