Thuộc tính position trong CSS giúp chúng ta xác định vị trí của thành phần. Thuộc tính này giúp cho cho chúng ta điền vào là một trong 5 giá trị sau đây:

 • static – Hiển thị theo đồ vật tự hiển thị bình thường (dạng mặc định cần phải mình sẽ không ví dụ).
 • relative – Định vị vị trí tuyệt đối cho vật liệu.
 • absolute – Định vị vị trí tuyệt đối tặng nguyên liệu theo làm từ bao ngoài nó (thành phần relative).
 • fixed – Định vị vị trí tương đối đưa cho thành phần theo cửa sổ trình duyệt.

Thuộc tính position

Các thuộc tính position trong CSS

1. Thuộc tính position relative

-Thuộc tính postion: relative trong CSS có tính năng xác định vị trí tuyệt đối của làm từ. Cú Pháp:

selector
  position: relative;

– Và khi tiêu dùng thuộc tính này thì chúng ta sẽ phải tiêu dùng kèm theo với các thuộc tính căn chỉnh tọa độ của biến thành phần:

 • top: cách trên.
 • bottom: cách dưới.
 • left: cách trái.
 • right: cách phải.

Chú ý: các giá trị của các thẻ này là các đơn vị đo. Các thuộc tính position trong CSS VD: Chúng ta sở hữu 1 đoạn HTML giống như sau:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Thuộc tính position trong CSS</title>
</head>
<style type="text/css" media="screen">
  div 
    padding: 30px;
    margin: 10px;
    width: 300px;
    border: 1px solid orange;
  
</style>
<body>
  <div>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.</div>
  <div class="relative">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.</div>
  <div>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Excepturi, praesentium.</div>
</body>
</html>

-Thông thường xuyên thì các thẻ sẽ hiển thị đúng như vật dụng tự, nhưng hiện nay mình sẽ thêm đoạn CSS sau vào class relative:

.relative 
  position: relative;
  /*Cách trái 250px*/
  left: 250px;
  /*Cách trên 270px*/
  top: 270px;
  background-color: #e1e1e1;

2. Thuộc tính position absolute

-Thuộc tính position: absolute trong CSS có tính năng khẳng định các định tọa độ của thành phần theo một thẻ cha relative (nếu có), còn nếu không thì nó sẽ theo body của web site. Cách tiêu dùng cũng tương tự như relative. VD: Cũng với VD ở trên nhưng mình sẽ đổi tên class relative thành absolutecustom CSS lại như là sau:

.absolute 
  position: absolute;
  /*Cách trái 250px*/
  left: 250px;
  /*Cách trên 270px*/
  top: 270px;
  background-color: #e1e1e1;

-Như người dùng đã thấy thì absolute vận động được làm từ, nhưng khi chúng ta di chuyển bằng absolute thì các thẻ tiếp theo sẽ được tràn lên vị trí mặc định của nó (còn relative không tràn).

5/5 - (1 bình chọn)

Thuộc tính position trong CSS - Tổng hợp các CSS trong Position

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.vn)

Với hơn 3 năm kinh nghiệm Python, PHP 7 năm kinh nghiệm trong quản trị web site tư vấn giải pháp đẩy top, Marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện là giám đốc kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post