Bảo mật tin tức

Điều khoản dịch vụ

Công ty TNHH dịch vụ Siêu Tốc Việt (STV Services Co., Ltd, sau đây tìm đến tắt là SIEUTOCVIET) chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam đoan tự vệ những thông báo cá nhân của bạn. Trong tài liệu này, khái niệm “thông tin cá nhân” được hiểu bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ tin tức cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông báo nào về bạn được thu thập theo luật định hiện hành. Mong rằng tài liệu sẽ giúp bạn hiểu rõ những thông tin cá nhân nào mà chúng tôi sẽ thu thập, cũng giống như cách chúng tôi tiêu dùng những thông tin này sau đó. Khi bạn đăng nhập và tiêu dùng web (bao gồm cả việc đăng ký dịch vụ trực tuyến), chúng tôi hiểu rằng bạn triệt để đồng ý với những điều khoản của chính sách này.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mọi content bạn xem được trên trang web nhằm chuyên dụng cho nhu cầu tin tức của bạn và giúp cho bạn chọn lọc dịch vụ. Vì thế, bạn được tiêu dùng web mà không tốt nhất nên cung cấp bất kể thông tin cá nhân nào. Không những thế, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi thường xuyên yêu cầu bạn cung cấp tin tức cá nhân theo quy cách của Nhà nước về việc quản lý chủ thể tên miền. Các thông tin cá nhân được hỗ trợ nằm trong phạm vi tin tức công khai của chủ thể và thông báo c.ty, không bao gồm các tin tức riêng tư và các tin tức bí mật (như thông tin thẻ tín dụng, cuộc sống riêng tư).

2. Phạm vi tiêu dùng thông tin

Khi bạn cung cấp các tin tức rất cần thiết, chúng tôi sẽ tiêu dùng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có lẽ liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, tiêu dùng các dụng cụ trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay hệ thống khuyến mãi mới từ SIEUTOCVIET. Khi cung cấp tin tức tặng chúng tôi qua web site này, bạn nắm rõ và chấp thuận việc thu thập, tiêu dùng và tiết lộ những thông báo cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng các thông báo cung cấp có lẽ được tiêu dùng cho các cơ quan tính năng theo yêu cầu của luật định mà không tốt nhất nên báo trước. Trình tự và thủ tục hỗ trợ tin tức của chúng tôi được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông báo cá nhân bạn cung cấp khi tiêu dùng trang web thường xuyên được lưu trữ tại trụ sở hay chi nhánh của SIEUTOCVIET, khả năng cao được lưu trữ tại một số máy chủ hiện có hay chưa biết trước tặng mục đích hoạt động và tăng trưởng web site cũng giống như các dịch vụ của SIEUTOCVIET trong và sau thời gian đăng ký.

Nếu bạn đặt hàng một mặt hàng, yêu cầu một dịch vụ hoặc gởi thư phản hồi lên trang web, chúng tôi thường xuyên tìm đến với bạn để sở hữu những thông tin bổ sung quan trọng tặng việc xử lý hoặc hoàn tất đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn. Không những thế, chúng tôi sẽ không cung cấp tin tức này tặng một bên trang bị ba mà không được sự tặng phép của bạn, ngoại trừ các trường hợp bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành.

SIEUTOCVIET khẳng định bảo vệ sự riêng tư của bạn, không mua bán thông báo cá nhân của bạn cho các chủ đầu tư khác vì các mục đích khuyến mãi.

4. Cung cấp cho các đơn vị khác

Chúng tôi thường tiêu dùng một số đơn vị khác để hỗ trợ mặt hàng hay dịch vụ đưa cho bạn. Chúng tôi cũng cần trao chuyển hướng thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn tất yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép tiêu dùng thông báo cá nhân của bạn tặng các mục đích khác và chúng tôi đồng thời yêu cầu họ tuân theo quy cách bảo mật khi tiến hành hỗ trợ dịch vụ.

5. Ghi nhận thông tin trình duyệt

Thỉnh thoảng, tin tức thường xuyên được đưa vào máy tính của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp web site hay cải thiện tốt dịch vụ đưa cho bạn. Những thông báo này có thể được biết đến dưới dạng các “cookies” mà nhiều web hiện cũng đang tiêu dùng. “Cookies” là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình phê duyệt trên máy tính của bạn, không phải trên web site. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như là địa chỉ IP, hệ điều hành, hình thức trình ưng chuẩn và địa chỉ của các web thúc đẩy.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể thiết lập chế độ trình ưng chuẩn của bạn làm điều này nếu trình phê chuẩn của bạn giúp cho. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt cách thức nhận cookies, bạn sẽ không thể đăng nhập hay tiêu dùng một số tiện ích trên website mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc tiêu dùng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc code và xây dựng website.

5/5 - (1 bình chọn)

Hệ thống bảo mật - Các điều luật về bảo mật.

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.vn)

Trải qua 4 năm thực chiến Python, PHP 8 năm thực chiến trong quản trị web site tư vấn giải pháp đẩy top, Digital marketing tối ưu nhất cho công ty.
Hiện là leader kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post