Robots.txt là một loại tệp đặc trưng không phải là HTML hay bất cứ thứ gì gần giống. Mục đích của tệp robots.txt là để tặng các phương tiện tìm biết content nào trên website của bạn có thể được các bot thu thập và lập chỉ mục.

Sitemap robots txt

Sitemap txt

Mục đích của file Robots.txt là gì? Khi các công cụ tìm kiếm search thông tin về web site của bạn, tệp Robots.txt có lẽ là nơi đầu tiên họ search. Tệp này đưa cho các công cụ tìm kiếm biết những gì cần lập chỉ mục và những gì không cần lập chỉ mục. Bạn cũng có thể hỗ trợ vị trí web site của mình trong sơ đồ website XML. phương tiện tìm kiếm gửi “chương trình”, “rô-bốt” hoặc “trình thu thập dữ liệu” để thu thập dữ liệu website của bạn, theo hướng dẫn cụ thể trong tệp Robots.txt (nếu tệp “rô-bốt” không được gửi, công cụ tìm kiếm sẽ không gửi ). .txt chỉ ra rằng điều này không thể lập chỉ mục). Sitemap txt

Sitemap robot

File Robots.txt nằm ở đâu? Tệp sơ đồ website robots.txt có lẽ nằm trong thư mục gốc. Bạn có thể tiện lợi tạo một tệp trống và đặt tên là Robots.txt. Điều này sẽ Hỗ trợ bạn hạn chế các lỗi web và hoàn thành toàn bộ công việc của mình. công cụ tìm kiếm tìm nạp dữ liệu các trang web đẹp. Ví dụ web bạn là sieutocviet.com thì file robots sẽ là sieutocviet.com/robots.txt File Robots mặc định của wordpress:

User-agent: * Disallow: /wp-admin/ Disallow: /wp-includes/

Hoặc Bạn có thể tham khảo lập trình này

User-agent: * Disallow: /wp-admin/ User-agent: * Allow: / Disallow: /*?* Disallow: /*/?* Sitemap: https://web.sieutocviet.com/sitemap.xml

File robots txt chuẩn

Một số ví dụ khác về file robots txt chuẩn Chặn bot không đưa cho chỉ mục toàn bộ tăng trưởng web site Bạn sở hữu câu lệnh như sau: User-agent:* Disallow: / Lệnh này nắm tới ý nghĩa: “Không đưa cho phép các bot của công cụ tìm truy cập và đánh chỉ mục trên tất cả tài nguyên sở hữu trên web site của bạn.” Chặn bot chỉ mục vào một thư mục nhất định User-agent:* Disallow: /wp-admin/ Disallow: /wp-includes/ Lệnh này sở hữu nghĩa: “Cho phép bot lập chỉ mục hầu hết dữ liệu trừ 2 thư mục /wp-admin/ và /wp-includes/ là không đưa cho phép.” Chặn một trang hay đường dẫn đến nội dung bài viết nào đó User-agent:* Disallow: /gioi-thieu.html Lệnh này có nghĩa: “Cho phép bot đánh chỉ mục mọi các dữ liệu trừ đường dẫn /gioi-thieu.html” Chặn một hình ảnh nào đó User-agent:* Disallow: /images/tenhinhanhcanchan.jpg Lệnh này nắm tới nghĩa: “Chặn một hình ảnh nào đó từ website của bạn, ngăn không tặng các bot tìm và lập chỉ mục tặng hình ảnh đó.” Chặn một loại bot nào đó User-agent:Spambot Disallow: / Lệnh này sở hữu nghĩa: “Chặn botspam đăng nhập tất cả data trên web của bạn”. Trong khi đó các bot khác thì được quyền truy cập” Chặn toàn bộ các data trong một thư mục trừ một file nào đó User-agent:* Disallow: /thumucbichan/ Allow: /thumucbichan/filekhongbichan.html Lệnh này sở hữu nghĩa: “Chặn bot search mọi dữ liệu trong thư mục /thumucbichan/ nhưng đưa cho phép lập chỉ mục file/filekhongbichan.html”

5/5 - (1 bình chọn)

Sitemap robots txt - Có các hướng dẫn file robots txt chuẩn Wp

Lê Trương Tấn Lộc (sieutocviet.vn)

Với 4 năm kinh nghiệm Drupal 6 năm kinh nghiệm trong quản lý website tư vấn giải pháp SEO từ khóa, Digital marketing tối ưu nhất cho tập đoàn quốc tế.
Hiện giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh tại Siêu Tốc Việt. ping post